[Cẩm Nang] Võ Hồn

Thứ 5, ngày 09/05/2024

Chư vị đại hiệp thân mến!

Sau đây Lăng Vân Chi Kiếm xin giới thiệu tới các vị đại hiệp đôi nét về tính năng Võ Hồn trong game

Cấp mở: 300


1. Hệ thống Võ Hồn

- Hệ thống Võ Hồn bao gồm 3 tính năng:

+ Võ Hồn: + Cường Hóa+ Tạo Lại:2. Hướng dẫn kiếm Võ Hồn


- Có tổng 8 trang bị Võ Hồn mỗi 1 trang bị Võ Hồn có thể rèn 4 Võ Hồn Ấn.

- Võ Hồn Ấn được chia thành nhiều cấp độ Xám > Lục > Lam > Tím > Cam > Đỏ- Thiếu hiệp có thể tham gia phụ bản Trục Lộc Trung Nguyên để thu thập các Võ Hồn