[Cẩm Nang] Nội Kinh

Thứ 5, ngày 09/05/2024

Nội Kinh là tính năng không thể thiếu trong quá trình gia tăng sức mạnh cho nhân vật, bên cạnh đó với vẻ đẹp huyền ảo, bắt mắt càng làm cho người chơi thêm phần nổi bật phô trương sức mạnh với quần hùng.

- Cách nhận : Thông quan Tàng Kinh Các và Tầm Bảo Nội Kinh


Tầm Bảo Nội Kinh



Tàng Kinh Các



Người chơi có thể trang bị Nội Kinh để nâng cao lực chiến của bản thân rất nhiều. Số lượng Nội Kinh có thể khảm tối đa tùy thuộc vào việc thông quan Tàng Kinh Các của bạn :



Phân giải và thông quan Tàng Kinh Các để nhận Nội Kinh nâng cấp EXP



 Người chơi có thể tầm bảo nội kinh để nhận được Mảnh Sách Nội Kinh, sử dụng để đổi Nội Kinh