[Cẩm Nang] Bản Đồ

Thứ 6, ngày 10/05/2024

Bản Đồ


- Giúp cho người chơi có thể nhận biết được nhân vật đang ở đâu trên bản đồ

- Người chơi có thể di chuyển nhanh đến chỗ muốn đến thông qua biểu tượng ở trên những điểm đánh quái.