[Cẩm Nang] Ám Khí

Thứ 5, ngày 09/05/2024

Tính Năng Ám Khí : 

Cấp mở: 170

Hoàn thành nhiệm vụ chính đạt cấp 170 mở ngay hệ thống Ám Khí nhận ngay Ly Hồn Câu 


1. Tăng cấp thuộc tính Ám Khí

 


- Sử dụng Ám Khí tiến giới đơn để tăng cấp độ Ám Khí

- Đạt cấp nhất định sẽ mở ra kỹ năng của Ám Khí


2. Huyễn Hóa Ám Khí


- Tăng sao hóa hình để tăng thêm chỉ số cơ bản của nhân vật

- Khi cộng đủ số giai tương đương với các mốc 1 giai + 3 giai + 5 giai cho huyễn hóa, người chơi còn được nhận thêm rất nhiều thuộc tính, mở kỹ năng mới cho nhân vật

- Để mở kỹ năng “Chủ Động” của hóa hình Ám Khí, thiếu hiệp phải thu thập hóa hình Ám Khí tương ứng để nâng cấp.

- Ám Khí hóa hình sẽ nhận qua các hoạt động sự kiện …


3. Trang bị Ám Khí


- Đại Hiệp có thể kiếm trang bị ở trong phụ bản tổ đội Giang Hồ Phong Vân hoặc mua trong các gói Ưu Đãi Hạn Giờ Ám Khí