[Cẩm Nang] Tuyệt Học

Thứ 6, ngày 10/05/2024

Tuyệt Học : 


Tuyệt Học là giúp cho người chơi có thể mở khóa thêm những kỹ năng thông qua tiêu hao Bí Điển Tuyệt Học chỉ định, nâng cấp các kỹ năng lên các tầng cao nhất giúp mở khóa thuộc tính thu thập và tăng nhiều lực chiến cũng như chỉ số cơ bản của người chơi.