[Cẩm Nang] Tổ Đội

Thứ 5, ngày 09/05/2024

Lập Tổ Đội


- Là tính năng giúp người chơi kết nối lẫn nhau vào 1 đội để có thể cùng nhau đi ải đánh BOSS

- Những phần quà vượt ải của những người chơi có chung ở tổ đội sẽ được chia đều cho lẫn nhau 

- Những người chơi khác có thể đề xuất vào đội và sẽ hiển thị trên Danh Sách Xin