[Cẩm Nang] Tinh Tú

Thứ 6, ngày 10/05/2024

Tinh Tú : 

- Là tính năng cho phép người chơi ghép trang bị vào cho một trợ chiến tinh tú, chỉ cần thu thập đủ 5 trang bị sẽ kích hoạt được tinh tú, tăng lực chiến và trợ chiến hỗ trợ người chơi

- Những tinh tú đều có riêng những bộ kỹ năng trợ chiến khác nhau và chỉ số của chúng cũng khác nhauTiêu Thẻ Triệu Hoán Tinh Tú tăng vĩnh viễn thêm số lượng trợ chiến cho nhân vật : 2. Trang bị Tinh Tú có thể kiếm được ở những đâu ?


- Thẻ Triệu Hoán Tinh TúTrang bị Tinh Tú có thể rơi ra khi các đại hiệp thông quan phụ bản Liên Server Hiệp Khách Đảo