[Cẩm Nang] Tìm Lại Tài Nguyên

Thứ 6, ngày 10/05/2024

Tìm Lại Tài Nguyên


- Là tính năng qua ngày giúp người chơi có thể tìm lại được những nguyên liệu hay kinh nghiệm ngày trước đó mà người chơi đã bỏ ra 

- Người chơi có thể tìm lại đầy đủ nguyên liệu khi sử dụng KNB Khóa và tìm lại 1 nửa khi sử dụng Bạc