[Cẩm Nang] Thần Công

Thứ 6, ngày 10/05/2024

Tuyệt Học - Thần Công : 


- Thần Công là tính năng không thể thiếu trong quá trình gia tăng sức mạnh cho nhân vật về sau này, giúp người chơi có thể tăng được từ chính các chỉ số cơ bản của nhân vật, mở khóa những năng lực đặc biệt của huyết mạch.

- Người chơi Đả thông huyệt vị càng cao thì sẽ được buff càng nhiều chỉ số cơ bản