[Cẩm Nang] Thần Binh

Thứ 5, ngày 09/05/2024


Chư vị đại hiệp thân mến!

Sau đây Lăng Vân Chi Kiếm xin giới thiệu tới các vị đại hiệp đôi nét về tính năng Thần Binh trong game

Cấp mở: 200

Hoàn thành nhiệm vụ chính đạt cấp 200 mở ngay hệ thống Thần Binh nhận ngay Đoạn Không


1. Tăng cấp thuộc tính Thần Binh : 

- Sử dụng Thần Binh tiến giới đơn để tăng cấp độ Thần Binh 

- Đạt cấp nhất định sẽ mở ra kỹ năng của Thần Binh 2. Trang bị Thần Binh :

- Đại Hiệp có thể kiếm trang bị ở trong Phụ Bản Giang Hồ Phong Vân hoặc mua trong các gói Ưu Đãi Hạn Giờ Thần Binh 3. Hóa Hình Thần Binh : 


- Thần Binh hóa hình sẽ nhận qua các hoạt động sự kiện …

- Khi cộng đủ số giai tương đương với các mốc 1 giai + 3 giai + 5 giai cho huyễn hóa, người chơi còn được nhận thêm rất nhiều thuộc tính nhân vật

- Để mở kỹ năng “Chủ Động” của hóa hình Thần Binh , thiếu hiệp phải thu thập hóa hình Thần Binh tương ứng để nâng cấp.