[Cẩm Nang] Nguyên Thần

Thứ 6, ngày 10/05/2024

Nguyên Thần : Thu thập đủ nguyên liệu của từng nguyên thần sẽ mở khóa kích hoạt nguyên thần, để kích hoạt được những nguyên thần huyễn hóa mới sau này, người chơi phải đạt đủ điều kiện mà nguyên thần đã yêu cầu và phải cùng thu thập những mảnh ghép còn thiếu 

Các nguyên thần sẽ cho nhân vật các chỉ số như tăng HP, Công, Thủ, Phá Giáp và mở khóa kỹ năng Nguyên Thần


Chiêu Mộ Nguyên Thần Ở Đâu ? 


Tầm Bảo Chí Tôn