[Cẩm Nang] Ngũ Hành

Thứ 2, ngày 13/05/2024

Ngũ Hành là tính năng hỗ trợ những chỉ số nguyên tố cho nhân vật : 


- Kim công, Mộc công, Hỏa Công, Thổ Công sẽ gây thuộc tính sát thương khác nhau cho người chơi

- Kim Phòng, Mộc Phòng, Hỏa Phòng, Thổ Phòng có thể chống sức tấn  công của thuộc tính tương ứng

- Ngũ Hành Linh Khí có thể tăng cấp Ngũ Hành, Ngũ Hành Linh Lực có thể chặn sát thương

- Khi tất cả thuộc tính Ngũ hành tăng 1 cấp, số giai Ngũ hành tăng 1 giai


Trang Bị Ngũ Hành : 

- Các thuộc tính ngũ hành chia ra các trang bị linh vật : Dạ Hổ, Thanh Long, Tiên Vương,...Sau khi mở khóa kích hoạt, mỗi thuộc tính trang bị linh vật sẽ cho nhân vật chỉ số khác nhau

- Nâng cấp 7 trang bị ngũ hành có cùng cấp sao nhận những gia tăng thuộc tính mạnh mẽ riêng cho nhân vật

- Các Trang Bị Ngũ Hành có thể Hợp Thành Trang Bị, rơi ra ở Liên Server - Bí Cảnh Đoạt Bảo