[Cẩm Nang] Mặt Nạ

Thứ 5, ngày 09/05/2024

Mặt Nạ : 

Cấp mở : Cấp 80

Hoàn thành nhiệm vụ chính đạt cấp 80 mở ngay hệ thống Mặt Nạ nhận ngay

Trầm Ngâm Không Nói


1. Tăng cấp thuộc tính Mặt Nạ 

- Sử dụng Mặt Nạ Nguyên Thạch - Sơ - Trung - Cao để tăng cấp độ Mặt Nạ

- Đạt cấp nhất định sẽ mở ra kỹ năng của Mặt Nạ2. Hóa Hình Mặt Nạ


- Mặt Nạ hóa hình sẽ có cơ hội nhận qua phụ bản BOSS Thế Giới, BOSS Cá Nhân và tại những sự kiện Hoạt Động Hạn Giờ