[Cẩm Nang] Linh Sủng

Thứ 5, ngày 09/05/2024

Chư vị đại hiệp thân mến!

Sau đây Lăng Vân Chi Kiếm xin giới thiệu tới các vị đại hiệp đôi nét về tính năng Linh Sủng trong game

- Cấp mở: 230

- Hoàn thành nhiệm vụ chính đạt cấp 230 mở ngay hệ thống Linh Sủng nhận ngay Gấu Mèo Nhỏ

1. Tăng cấp thuộc tính Linh Sủng

- Sử dụng Linh Sủng tiến giới đơn để tăng cấp độ Linh Sủng

- Đạt cấp nhất định sẽ mở ra kỹ năng của Linh Sủng


2. Trang bị Linh Sủng


- Đại Hiệp có thể kiếm trang bị ở trong phụ bản tổ đội Giang Hồ Phong Vân hoặc mua trong các gói Ưu Đãi Hạn Giờ Linh Sủng


3. Hóa Hình Linh Sủng 

- Linh Sủng hóa hình sẽ nhận qua các Hoạt Động Sự Kiện …

- Để mở kỹ năng “Chủ Động” của hóa hình Linh Sủng, thiếu hiệp phải thu thập hóa hình Linh Sủng tương ứng để nâng cấp.