[Cẩm Nang] Kiếm Linh

Thứ 6, ngày 10/05/2024

Sau đây Lăng Vân Chi Kiếm xin giới thiệu tới các vị đại hiệp đôi nét về tính năng Kiếm Linh trong game


1. Tăng cấp thuộc tính Kiếm Linh : 

- Sử dụng Linh Lực để tăng cấp độ Kiếm Linh

- Đạt cấp nhất định sẽ mở ra kỹ năng của Kiếm Linh


2. Hóa Hình Kiếm Linh : 

- Kiếm Linh hóa hình sẽ nhận qua các hoạt động sự kiện …

- Khi cộng đủ các cấp tương đương với các mốc Cấp 20 + 30 + 40 + 50 + 60 kích hoạt cho huyễn hóa Kiếm Linh, người chơi còn được nhận thêm rất nhiều thuộc tính nhân vật


3. Linh Trận :

- Đại Hiệp có thể kiếm thu thập các nguyên tố Kiếm Linh để kích hoạt Linh Trận, Linh Trận tăng cho người chơi về các chỉ số phần trăm 

- Linh Trận cũng có thể được kích hoạt từ những Nguyên Thần tạo thành 

- Người chơi có thể kiếm những trang bị Kiếm Linh tại Đỉnh Phong Tranh Bá hoặc Võ Đạo Đỉnh