[Cẩm Nang] Kiếm Hồn

Thứ 5, ngày 09/05/2024

Tính Năng Kiếm Hồn : 

- Hoàn thành nhiệm vụ chính mở ngay hệ thống Kiếm Hồn nhận ngay Nhật Nguyệt Trùng Quang

- Mở khóa Kiếm Hồn bằng Kiếm Hồn Hổ Phù, cho phép Kiếm Hồn có thể nâng cấp và mở thêm nhiều kỹ năng riêng biệt1. Tăng cấp thuộc tính Kiếm Hồn

- Sử dụng Kiếm Hồn Nguyên Thạch - Sơ - Trung - Cao để tăng cấp độ Kiếm Hồn

- Đạt cấp theo yêu cầu sẽ mở ra kỹ năng mới của Kiếm Hồn2. Hóa Hình Kiếm Hồn


- Người chơi có thể kiếm được Kiếm Hồn hóa hình tại những sự kiện có hạn như Hoạt Động Hạn Giờ