[Cẩm Nang] Hiệp Khách

Thứ 6, ngày 10/05/2024

1. Hiệp Khách


- Hiệp Khách là tính năng cho phép nhân vật của chúng ta có thêm một người đồng hành nữa, nhiệm vụ của Hiệp Khách là chiến đấu hỗ trợ cho bạn 

2. Tu Luyện

- Hiệp Khách kích hoạt, có thể luyện, chia làm Tu Luyện, tăng sao, đột phá, cứ Tu Luyện 8 bậc có thể đột phá 1 lần, sau khi đột phá sẽ tăng cấp kỹ năng và thuộc tính gia tăng của Hiệp Khách

- Hiệp Khách tăng sao, tiêu mảnh Hiệp Khách tương ứng, cứ thăng 1 sao sẽ tăng thuộc tính gia tăng của Hiệp Khách

3. Ra Trận

- Tổng có 5 vị trí Ra Trận, trong đó có 1 chiến vị chính, 4 chiến vị phụ, chủ và phụ khác nhau, Ra Trận có hiệu quả gia tăng thuộc khác nhau