[Cẩm Nang] Hải Đảo Tranh Bá 3v3

Thứ 2, ngày 13/05/2024
Hải Đảo Tranh Bá : 


Quy Tắc : 
- Giới hạn mỗi Server là 100 người, giới hạn thành viên trong chiến đội là 3 người
- Trong Hải Đảo Chiến Trường tổng có 3 loại buff có thể nhặt, nhận gia tăng tạm thời
- Cứ 30s nhận thêm buff cường hóa sát thương
- Tiến hành ghép chiến đội có thể nhận gia tăng tích điểm
- Các người chơi tích điểm đoạn vị chiến đội là tổng tích điểm tất cả thành viên chiến đội, đá thành viên mất tích điểm chiến đội tương ứng từ đó khiến đoạn vị bị giảm
- Sau Khi ghép server sẽ thống kê xếp hạng của tất cả server, giải tán các chiến đội sau hạng 100 và gửi thư bồi thường giải tán ghép Server.