[Cẩm Nang] Danh Hiệu

Thứ 5, ngày 09/05/2024

Danh Hiệu :


- Là danh hiệu của người chơi nhận được ở những sự kiện của nhà phát hành hay những thành tựu người chơi đã hoàn thành ở trong game ( Ví dụ : VIP, Chuyển Chức,…. )

- Kích hoạt danh hiệu cũng sẽ giúp tăng thuộc tính của nhân vật và tăng Công, HP, Thủ,.....