[Cẩm Nang] Chuyển Chức

Thứ 5, ngày 09/05/2024

Hệ thống chuyển chức là một trong những tính năng đắc sắc của Thanh Vân Kiếm 3D, đây là tính năng giúp gia tăng lực chiến của các Đại Hiệp một cách nhanh chóng mà không cần phải tiêu tốn tài nguyên


Khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức thành công bạn sẽ được nhận các thuộc tính HP, Công, Thủ, kỹ năng cường công, và kỹ năng mới nếu có, chuyển càng cao càng đeo trang bị mạnh hơn