[Cẩm Nang] Chú Ấn

Thứ 5, ngày 09/05/2024

Tính Năng Chú Ấn : 

Hoàn thành nhiệm vụ chính mở ngay hệ thống Chú Ấn nhận ngay Hỗn Độn


1. Tăng cấp thuộc tính Chú Ấn

- Sử dụng Chú Ấn Nguyên Thạch - Sơ - Trung - Cao để tăng cấp độ Chú Ấn

- Đạt cấp theo yêu cầu sẽ mở ra kỹ năng mới của Chú Ấn2. Hóa Hình Chú Ấn


- Chú Ấn hóa hình sẽ nhận qua phụ bản BOSS VIP và tại những sự kiện Hoạt Động Hạn Giờ