[Cẩm Nang] Cảnh Giới

Thứ 5, ngày 09/05/2024

Tính năng Cảnh Giới 1 tính năng đặc biệt trong tựa game Lăng Vân Chi Kiếm, giúp các người chơi có thể nhận biết những người chơi khỏe hơn hoặc những người chơi yếu hơn


Muốn tăng cấp Cảnh Giới người chơi cần

+ Đạt đủ điều kiện các mục tiêu do cấp bậc Cảnh Giới yêu cầu

+ Cần nguyên liệu để thăng cấp bậc Cảnh Giới đó là : Dưỡng Nguyên Dịch, Hóa Thần Tương, Thiên Tâm Nhưỡng