[Cẩm Nang] BOSS

Thứ 5, ngày 09/05/2024

- Đây là tính năng giúp cho người chơi đánh Boss kiếm vật phẩm hàng ngày như : Vũ Khí, Cường Hóa Nhân Vật,….

- Boss sẽ được làm mới theo thời gian sau khi bị người chơi kích sát

- Ngoài ra, mỗi một tầng Boss đều cho những phần thưởng khác nhau


1.BOSS Thế Giới :2.BOSS VIP :


3.Boss Tây Vực Ma Tông : 


4.BOSS Cá Nhân : 


5.Thần Thú Giáng Lâm :