[Cẩm Nang] Bộ Điển Tàng

Thứ 5, ngày 09/05/2024

Bộ Điển Tàng


Đây là 1 tính năng trang bị VIP

- Khi người chơi kích hoạt đủ bộ trang bị sẽ nhận được thêm 1 kỹ năng bộ đồ tăng chỉ số đặc quyền chỉ có ở bộ trang bị đó

- Người chơi có thể kiếm được các thời trang chí tôn tại các sự kiện vận hành