[Cẩm Nang] Binh Khí Phổ

Thứ 5, ngày 09/05/2024

Thu Thập Trang Bị

- Thu thập trang bị là 1 tính năng không thể thiếu trong tựa game Lăng Vân Chi Kiếm


- Tính năng này khi thu thập đủ set trang bị theo giai, người chơi sẽ nhận được rất nhiều thuộc tính nhân vật cơ bản và các dòng thuộc tính % như thủ, Hp, công, giảm sát thương, phá giáp, sát thương kỹ năng ...

- Người chơi có thể kích hoạt đủ bộ trang bị khi tham gia đánh boss, mua đấu giá, mua đồ trên chợ do các người chơi khác bán...