[Cẩm Nang] Bảng Xếp Hạng

Thứ 4, ngày 08/05/2024

Bảng Xếp Hạng :


- Là tính năng không thể thiếu trong mỗi trò chơi, và Lăng Vân Chi Kiếm cũng không phải ngoại lệ

- Bảng Xếp Hạng giúp những người chơi quan sát tiến độ thăng cấp và nhận biết lẫn nhau trong Sever

- Vinh danh những người chơi đứng đầu Sever

- BXH gồm có xếp hạng Cấp Độ, Bang, Thành Tựu,…...