[Cẩm Nang] Bang Hội

Thứ 5, ngày 09/05/2024

Hệ Thống Bang Hội : 


- Hệ thống Bang Hội Là tính năng không thể thiếu ở Lăng Vân Chi Kiếm

- Sau khi gia nhập bang hội, người chơi sẽ được tham gia những sự kiện bang và những hoạt động đầy hấp dẫn cùng các đồng đội trong bang