Chơi Game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe