[Cẩm Nang] Võ Học

Thứ 5, ngày 09/05/2024

Lăng Vân Chi Kiếm là nơi quy tụ nhiều môn võ công được lưu truyền trên giang hồ từ khắp môn phái. Đây chính là cơ hội để chư vị Đại hiệp có thể học hỏi thêm những võ học mới, tăng thêm chiến lực cho bản thân.

- Người chơi cần đạt Chức nghiệp 3 chuyển và Thiên phú 4 chuyển để kích hoạt tất cả kỹ năng Chủ Động

- Người chơi cần đạt Đỉnh phong cấp 140 phụ bản Thần Công Bảo Giám và hoàn thành Trường Sinh Bảo Điển để kích hoạt tất cả kỹ năng Bị Động

Kỹ năng của Lăng Vân Chi Kiếm khá đa dạng:


1. Kỹ năng chủ động : 2. Kỹ năng Bị Động :3. Kỹ năng Khinh Công :


- Người chơi cần tham gia kích sát boss, tham gia hoạt động ... để thu thập bí cấp nâng kỹ năng


4. Kỹ năng Thiên Phú :


Gồm 4 chức năng : Công, Thủ, Thông, Tinh